Poznaj plan dnia

05 Poznaj plan dnia

8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczne. Śniadanie.
Zajęcia dodatkowe.
Lekcja ciszy. Praca z montessoriańskim materiałem rozwojowym w zakresie: praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania dla kultury życia.

11:00
Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne. Obiad: zupa.

11:30
Spacery po najbliższej okolicy. Zabawy na placu zabaw.

13:00
Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne. Obiad: drugie danie.

13:30
Praca z kalendarzem.
Montessoriańska lekcja rozwojowa.

14:30
Aktywność własna dzieci.

15:00
Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
Kontakty z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 


Program dydaktyczny i wychowawczy realizowany jest w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, w godzinach 9:00-15:00.

Każde dziecko podąża indywidualną ścieżką rozwoju, a zadaniem nauczyciela jest obserwować je i dostrzegać fazy wrażliwe, w których gotowe jest na przyswojenie określonych w podstawie programowej umiejętności i wiedzy. Dążymy do tego, by maksymalnie wykorzystać indywidualny potencjał każdego dziecka, stwarzając warunki, w których może ono nauczyć się o wiele więcej, niż w tradycyjnym systemie edukacji.

Zajęcia dodatkowe: poranki z językiem angielskim | grafomotoryka | zajęcia ruchowe oparte na ćwiczeniach z piłkami | warsztaty kulinarne, ceramiczne, muzyczne, biblioteczne, inne | wycieczki do miejsc nauki i kultury oraz zwiedzanie regionalnych atrakcji turystycznych | rytmika z elementami teatru ruchu | gry, zabawy i ćwiczenia logopedyczne | warsztaty sensoplastyczne | minikoncerty edukacyjne