Poznaj plan dnia

05 Poznaj plan dnia

 

GODZINA

PLAN DNIA

8:00 – 8:30

Aktywność własna dzieci

8:30 – 9:00

Przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczne
Śniadanie

9:00 – 11:00

Lekcja ciszy
Montessoriańska praca własna w zakresie
ćwiczeń praktycznego dnia,
kształcenia zmysłów,
edukacji matematycznej,
edukacji językowej,
wychowania dla kultury życia
Sensoplastyka /Ceramika
Zajęcia ruchowe
Zajęcia plastyczne /Zajęcia kulinarne
Zajęcia muzyczne

11:00 – 11:30

Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne
Obiad: zupa

11:30 – 13:30

Spacery
Zabawy na świeżym powietrzu
Zajęcia edukacyjne poza placówką

13:30 – 14:00

Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne
Obiad: drugie danie

14:00 – 15:00

Montessoriańska lekcja rozwojowa
Grafomotoryka

15:00 – 15:30

Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne
Podwieczorek

15:30 – 17:00

Aktywność własna dzieci

 

Język angielski jest wplatany w czynności życia codziennego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(podpisane w dniu 30 maja 2014 r.).


Program dydaktyczny i wychowawczy realizowany jest w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, w godzinach 9:00-15:00.

 


Każde dziecko podąża indywidualną ścieżką rozwoju, a zadaniem nauczyciela jest obserwować je i dostrzegać fazy wrażliwe, w których gotowe jest na przyswojenie określonych w podstawie programowej umiejętności i wiedzy. Dążymy do tego, by maksymalnie wykorzystać indywidualny potencjał każdego dziecka, stwarzając warunki, w których może ono nauczyć się o wiele więcej, niż w tradycyjnym systemie edukacji.