Poznaj plan dnia

05 Poznaj plan dnia

 

8:00
Aktywność własna dzieci

8:30
Przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczne
Śniadanie

9:00
Lekcja ciszy
Praca z montessoriańskim materiałem rozwojowym w zakresie: praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania dla kultury życia.
Multisensoryka | Ceramika | Zajęcia ruchowe „Przedszkole i piłka” | Sztuki plastyczne | Warsztaty kulinarne | Zajęcia umuzykalniające metodą Edwina Eliasa Gordona | Mini koncerty muzyczne

11:00
Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne
Obiad: zupa

11:30
Spacery
Zabawy na świeżym powietrzu | Zajęcia edukacyjne poza placówką (np. warsztaty biblioteczne, przyrodnicze, naukowe, stolarskie etc.)

13:30
Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne
Obiad: drugie danie

14:00
Montessoriańska lekcja rozwojowa
Grafomotoryka

15:00
Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne
Podwieczorek

15:30
Aktywność własna dzieci

 


Język angielski jest wplatany w czynności życia codziennego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podpisane w dniu 30 maja 2014 r.).

Program dydaktyczny i wychowawczy realizowany jest w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, w godzinach 9:00-15:00.

Każde dziecko podąża indywidualną ścieżką rozwoju, a zadaniem nauczyciela jest obserwować je i dostrzegać fazy wrażliwe, w których gotowe jest na przyswojenie określonych w podstawie programowej umiejętności i wiedzy. Dążymy do tego, by maksymalnie wykorzystać indywidualny potencjał każdego dziecka, stwarzając warunki, w których może ono nauczyć się o wiele więcej, niż w tradycyjnym systemie edukacji.