Poznaj plan dnia

Rytm dnia w przedszkolu jest dostosowany do potrzeb dzieci

7:30 – 8:30
Spokojne witanie budzącego się dnia
Czas na pielęgnowanie kwiatów, karmienie przedszkolnych zwierząt, swobodne działanie dziecka w otoczeniu. Swobodne rozmowy nauczyciela z dziećmi, dzieci ze sobą nawzajem.

8:30 – 11:30
Spotkanie w kręgu

Lekcja ciszy. Praca własna z montessoriańskim materiałem rozwojowym (w zakresie ćwiczeń praktycznego dnia, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania dla kultury życia), podczas której dzieci uczą się samodzielnie decydować, planować, współpracować z zespołem oraz przestrzegać społecznych reguł.

11:30 – 13:00
Spacery przyrodnicze, zajęcia plenerowe
Wędrówka z plecakiem w głąb zielonego serca Opola – Parku Nadodrzańskiego i Wyspy Bolko. Swobodna zabawa na łonie natury, sprzyjająca kreatywnym działaniom i budowaniu relacji społecznych. Zabawy integrujące grupę. Poznawanie i doświadczanie świata wszystkimi zmysłami.

13:00 – 16:00
Czas swobodnych działań
Aktywność twórcza, wspólne muzykowanie, czytanie książek, gry, zabawy konstrukcyjne oraz projekcyjne, spędzanie czasu na przyprzedszkolnym placu zabaw.

***
Każde dziecko podąża indywidualną ścieżką rozwoju, a zadaniem nauczyciela jest obserwować je i dostrzegać fazy wrażliwe, w których gotowe jest na przyswojenie określonych w podstawie programowej umiejętności i wiedzy. Dążymy do tego, by maksymalnie wykorzystać indywidualny potencjał każdego dziecka, stwarzając warunki,
w których może ono nauczyć się o wiele więcej, niż w tradycyjnym systemie edukacji.

***
Język angielski jest wplatany w czynności życia codziennego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podpisane w dniu 30 maja 2014 r.).

***
Program dydaktyczny i wychowawczy realizowany jest w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, w godzinach 9:00-14:00.

***
Dzieci spożywają posiłki o godzinie 8:30 (śniadanie), 11:00 (zupa), 13:00 (drugie danie), 15:00 (podwieczorek).