Poznaj plan dnia

05 Poznaj plan dnia

8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczne. Śniadanie.
Zajęcia dodatkowe. Praca z kalendarzem. Lekcja ciszy. Praca z montessoriańskim materiałem rozwojowym w zakresie: praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania dla kultury życia.

11:00
Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne. Obiad: zupa.

11:30
Spacery po najbliższej okolicy, zabawy na placu zabaw.

13:00
Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne. Obiad: drugie danie.

13:30
Zajęcia dodatkowe.

14:00
Aktywność własna dzieci.

15:00
Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
Kontakty z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 


Program dydaktyczny i wychowawczy realizowany jest w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, w godzinach 9:00-14:00.

Każde dziecko podąża indywidualną ścieżką rozwoju, a zadaniem nauczyciela jest obserwować je i dostrzegać fazy wrażliwe, w których gotowe jest na przyswojenie określonych w podstawie programowej umiejętności i wiedzy. Dążymy do tego, by maksymalnie wykorzystać indywidualny potencjał każdego dziecka, stwarzając warunki, w których może ono nauczyć się o wiele więcej, niż w tradycyjnym systemie edukacji.

Zajęcia dodatkowe: ceramika/ mali badacze: doświadczenia i eksperymenty/ gimnastyka i zabawy ruchowe oparte na ćwiczeniach z piłkami/ rytmika z elementami teatru ruchu/
gry, zabawy i ćwiczenia logopedyczne/ minikoncerty edukacyjne/ Sensoplastyka®/ sztuki plastyczne/ zabawy i ćwiczenia pomagające w tworzeniu przyjaznej atmosfery, w grupie, uczące empatii, współpracy i wzajemnego zrozumienia/ warsztaty kulinarne/ warsztaty biblioteczne/ wycieczki do miejsc nauki i kultury, zwiedzanie regionalnych atrakcji turystycznych oraz innych ciekawych miejsc/