O Akademii Szkraba Montessori

01 Akademia Szkraba Montessori

 

Jesteśmy pierwszym na mapie Opola punktem przedszkolnym, gdzie w pełni pracujemy metodą Marii Montessori z maksymalnie dziesięcioosobową grupą dzieci w wieku 3-6 lat.

Akademia Szkraba Montessori to miejsce tworzone z myślą o najmłodszych i ich rodzicach, prowadzone w duchu wartości, które idą w parze z filozofią Marii Montessori: podmiotowe traktowanie dzieci – małych ludzi, podążanie za ich potrzebami i możliwościami, tworzenie przestrzeni do rozwoju przez naśladownictwo i eksperymentowanie, stosowanie zasad świadomej komunikacji inspirowane ideą Nonviolent Communication (Porozumienia Bez Przemocy), idee szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dzieckiem oraz dojrzałe przywództwo dorosłych. Działamy w oparciu o system planu daltońskiego, którego twórczynią jest amerykańska nauczycielka Hellen Parkhurst. Podstawą tego systemu są trzy filary: WSPÓŁPRACA dziecka w parze, w kilkuosobowym zespole i w grupie, oparta na wzajemnym szacunku. SAMODZIELNOŚĆ, czyli rozwijanie umiejętności planowania, sprawdzania i oceniania efektów swojej pracy. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za dokonywane przez dziecko wybory oraz za stan miejsca pracy. Do tego oczywiście dochodzi REFLEKSJA, czyli umiejętność wyciągania wniosków.

 

Naszym Przedszkolakom zapewniamy

 • bezpieczeństwo,
 • przyjazną, rodzinną atmosferę opartą szacunku wobec dziecka i jego potrzeb,
 • edukację w oparciu o metodę Marii Montessori realizowaną w specjalnie przygotowanym otoczeniu z wykorzystaniem oryginalnych pomocy dydaktycznych, przez przeszkolonych w kierunku Montessori nauczycieli,
 • kameralne warunki do nauki i zabawy,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • wszechstronne przygotowanie do rozpoczęcia edukacji szkolnej,
 • zajęcia dodatkowe zgodnie z zainteresowaniami dzieci,
 • konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin, np. logopedą, psychologiem, terapeutą,
 • spędzanie czasu na świeżym powietrzu (o każdej porze roku – ponieważ wychodzimy z założenia, że nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania),
 • bliskość natury – znajdujemy się się w zielonym sercu Opola, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Nadodrzańskiego i Wyspy Bolko,
 • wycieczki do miejsc nauki i kultury oraz zwiedzanie regionalnych atrakcji turystycznych.

 

 

Desktop9

Współtworzymy studia podyplomowe
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori