Nasza kadra

JUSTYNA BINIO
AGNIESZKA SETNIKOWSKA
AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA

 

Z zawodu i pasji jesteśmy nauczycielkami. Wspieramy maluchy w stawaniu się coraz bardziej odpowiedzialnymi, zaradnymi, pewnymi siebie i empatycznymi dziećmi. Towarzyszymy im w skokach rozwojowych oraz fazach sensytywnych. Tłumaczymy świat polisensorycznie.

Ukończyłyśmy kurs propedeutyczny „Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (3-6 lat)” organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi. W ramach hospitacji gościłyśmy w Przedszkolu Miejskim nr 220 w Łodzi oraz Klubie Małego Montessorka w Legnicy – placówkach montessoriańskich objętych Patronatem i Rekomendacją Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Umiejętności pogłębiamy każdego dnia podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Współtworzymy Akademię Szkraba Montessori w Opolu – niepubliczny punkt przedszkolny dla najmłodszych, prowadzony w duchu wartości, które idą w parze z filozofią Marii Montessori: podmiotowe traktowanie dzieci – małych ludzi, podążanie za ich potrzebami i możliwościami, tworzenie przestrzeni do rozwoju przez naśladownictwo i eksperymentowanie, stosowanie zasad świadomej komunikacji inspirowane ideą Nonviolent Communication (Porozumienia Bez Przemocy).

W pracy z dziećmi wykorzystujemy wiedzę zdobytą na kursach, szkoleniach i warsztatach: Pedagogiki planu daltońskiego, Świadomej komunikacji inspirowanej ideą Nonviolent Communication (Porozumienia Bez Przemocy), Smyko-Multisensoryki® – zajęć sensorycznych dla małych dzieci stymulujących 7 systemów zmysłowych w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej, Alternatywnych metod komunikacji, Technik wspierających rozwój samoświadomości.

Jesteśmy przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia wśród noworodków, dzieci i niemowląt.

 

Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się ze studentami opolskich uczelni wyższych podczas ich praktyk psychologiczno-pedagogicznych, czego efektem jest obrona kilku prac dyplomowych o tematyce Montessori, opartych na przykładzie naszej placówki – Akademii Szkraba Montessori w Opolu.