Napisali o nas…

 

Elżbieta Horoszczak

CZY METODA MARII MONTESSORI SPRAWDZA SIĘ PODCZAS PRACY Z DZIEĆMI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ?

Na to pytanie próbowała odpowiedzieć w swojej pracy licencjackiej Elżbieta Horoszczak – studentka Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z pedagogiką Montessori Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu.

Przez kilkanaście godzin nasza placówka stała się terenem badań, a przedszkolaki oraz nauczyciele montessoriańscy – grupą badawczą. Efektem swobodnej obserwacji jest poniższy fragment… »»» więcej

 

Kuratorium Oświaty w Opolu

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

W dniach 17-12-2015 – 21-12-2015 gościliśmy zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu, w skład którego weszli: Aldona Kania, Anna Wachnicka. Badaniem objęto dzieci, rodziców (ankieta i wywiad grupowy) oraz nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami organu prowadzącego i partnerów punktu przedszkolnego, a także obserwacje zajęć i zabaw z dziećmi, i placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje… »»» więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA PODPISAŁA UMOWĘ Z AKADEMIĄ SZKRABA MONTESSORI W OPOLU

9-01-2016 roku odwiedzili Akademię: dr Joanna Wawrzyniak – menedżer kierunku pedagogika, dr Joanna Swędrak – nauczyciel montessoriański, członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori oraz studenci Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z pedagogiką Montessori, co zaowocowało podpisaniem umowy partnerskiej między Akademią Szkraba Montessori a Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu w zakresie patronatu, wspierania rozwoju edukacji oraz promowania działań pedagogicznych wśród nauczycieli, dzieci, ich rodziców i studentów… »»» więcej